Comunicat de presa 13.08.2019 - privind Raportul pentru semestrul I 2019

S.C. PRODPLAST S.A., cu sediul în Buftea, jud. Ilfov, Șos. București-Tîrgoviște, nr. 1, înregistrată la O.R.C. sub nr. J23/835/2018, CUI 108, informează investitorii și acționarii societății că Raportul Semestrial conținând Situațiile financiare la 30.06.2019, Raportul pentru semestrul I 2019 întocmit conform Anexei nr. 14 din Regulamentul A.S.F. nr. 5 / 2018 și Declarațiile conducerii societății conform art.65, al.(2), lit.c) din Legea nr. 24/2017 va fi disponibil la sediul societății și pe site, începînd cu data de 14.08.2019, ora 18:00