Raport curent 25.04.2019 – hotararile AGA din data 25.04.2019

Hotararea Adunarii Generale Ordinare si, in continuare, Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. PRODPLAST S.A. din data de 25.04.2019 (prima convocare)

Adunarea Generală Ordinară si Extraordinara a Acţionarilor S.C. Prodplast S.A., convocate prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1325/25.03.2019 şi în ziarul România Liberă din data de 25.03.2019, afisat la sediul societatii cu nr. 52/22.03.2019 si pe site-ul societatii, conform Regulamentului CNVM nr.6/2009, intrunite în şedinţă legal constituită din data de 25.04.2019, la prima convocare, în prezenţa a 7 acţionari si a 2 actionari care au votat prin corespondenta, reprezentând 91,26% din capitalul social al Societăţii, cu drept de vot, şi-au desfăşurat lucrările la adresa sediului Societăţii. Data de referinţă a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Acţionarilor Societăţii a fost 12.04.2019.