Raport curent 07.10.2019 – hotărârea AGEA din data 07.10.2019


Hotărârea Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. PRODPLAST S.A. din data de 07.10.2019 (prima convocare)

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Prodplast S.A., convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3749/06.09.2019 și în ziarul România Liberă din data de 06.09.2019, afișat la sediul societății cu nr. 98/05.09.2019 și pe site-ul societății, conform Regulamentului ASF nr.6/2009, întrunită în ședință legal constituită din data de 07.10.2019, la prima convocare, în prezența a 8 acționari și a 3 acționari care au votat prin corespondență, reprezentând 91,35% din capitalul social al Societătii, cu drept de vot, și-a desfăsurat lucrările la adresa sediului Societății. Data de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societătii a fost 25.09.2019.