Raport curent 06.09.2018 – Convocare AGEA pentru 09(10).10.2018

Eveniment de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Prodplast S.A. pentru 09(10).10.2018

Consiliul de Administratie al S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov sub nr. J23/835/2018, Cod unic de inregistrare 108, cu sediul in Oras Buftea, Sos. Bucuresti-Targoviste nr.1, Jud. Ilfov, Romania, intrunit in sedinta din data de 06.09.2018 convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 09.10.2018, la ora 10:00, la adresa sediului Societatii din Oras Buftea, Sos. Bucuresti-Targoviste nr.1, Jud. Ilfov, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 27.09.2018, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru data de 10.10.2018, la ora 10:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.