Raport curent 27.04.2018 – hotararea AGOA din data 27.04.2018

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. PRODPLAST S.A. din data de 27.04.2018 (prima convocare)

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Prodplast S.A., convocata prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1205/23.03.2018 şi în ziarul România Liberă din data de 23.03.2018, afisat la sediul societatii cu nr. 1392/22.03.2018 si pe site-ul societatii, conform Regulamentului CNVM nr.6/2009, întrunita în şedinţa legal constituită din data de 27.04.2018, la prima convocare, în prezenţa a 6 acţionari si a 4 actionari care au votat prin corespondenta, reprezentând 91,78% din capitalul social al Societăţii, cu drept de vot, şi-a desfăşurat lucrările la adresa sediului Societăţii. Data de referinţă a Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii a fost 17.04.2018.