Raport curent 26.04.2018 – hotararile AGA din data 26.04.2018

Hotararea Adunarii Generale Ordinare si, in continuare, Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. PRODPLAST S.A. din data de 26.04.2018 (prima convocare)

Adunarea Generală Ordinară si Extraordinara a Acţionarilor S.C. Prodplast S.A., convocate prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1205/23.03.2018 şi în ziarul România Liberă din data de 23.03.2018, afisat la sediul societatii cu nr. 1390/22.03.2018 si pe site-ul societatii, conform Regulamentului CNVM nr.6/2009, intrunite în şedinţă legal constituită din data de 26.04.2018, la prima convocare, în prezenţa a 4 acţionari si a 5 actionari care au votat prin corespondenta, reprezentând 64,24% din capitalul social al Societăţii, cu drept de vot, şi-au desfăşurat lucrările la adresa sediului Societăţii. Data de referinţă a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Acţionarilor Societăţii a fost 16.04.2018.