Comunicat de presa 26.04.2018 - privind Raportul Anual pentru exercitiul financiar 2017

S.C. PRODPLAST S.A., cu sediul in Buftea, jud. Ilfov, Sos. Bucuresti-Tirgoviste, nr. 1, inregistrata la O.R.C. sub nr. J23/835/2018, CUI 108, informeaza investitorii si actionarii societatii ca Raportul Anual intocmit in conformitate cu art. 63 din Legea 24/2017, privind piata de capital, respectiv cu art.112(1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, pentru exercitiul financiar 2017, aprobat prin AGA Ordinara din 26.04.2018, este disponibil la sediul societatii si pe site-ul www.prodplast.com, incepind cu data de 27.04.2018