Raport curent 26.03.2018 – propunere repartizare profit net obtinut in 2017

Eveniment de raportat: Propunere repartizare profit net obtinut in anul 2017

Directoratul S.C. Prodplast S.A., intrunit in sedinta din 22.03.2018, a hotarat sa inainteze Adunarii Generale a Actionarilor Prodplast, convocata in data de 26(27).04.2018, urmatoarea propunere pentru repartizarea profitului net obtinut in anul 2017:

- Propune repartizarea profitului net obtinut in anul 2017 catre surse proprii de finantare.