Raport curent 22.03.2018 – Convocare AGOA si AGEA pentru 26(27).04.2018

Eveniment de raportat: Convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor S.C. Prodplast S.A. pentru 26(27).04.2018

Directoratul S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti, societate administrata in sistem dualist, convoaca Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 26.04.2018, la ora 09:00, respectiv la ora 10:00, la adresa sediului Societatii din Orasul Buftea, Sos. Bucuresti - Targoviste nr. 1, Jud. Ilfov, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 16.04.2018, considerata Data de Referinta pentru aceste adunari.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinara si Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru data de 27.04.2018, la ora 09:00 si respectiv la ora 10:00, in acelasi loc si cu aceleasi ordini de zi si Data de Referinta.