Raport curent 19.02.2018 – hotararea AGEA din data 19.02.2018

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. PRODPLAST S.A. Bucureşti din data de 19.02.2018 (prima convocare)

Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor S.C. PRODPLAST S.A. Bucureşti, convocata în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, al Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață şi a prevederilor Actului Constitutiv al Societăţii, şi-a desfăşurat lucrările în condiţiile de publicitate şi cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 şi ale Actului Constitutiv al Societăţii, în data de 19.02.2018, la prima convocare, in prezenta a 8 actionari, reprezentand  63,72 % din capitalul social al Societatii, cu drept de vot, la adresa sediului Societăţii. Data de referinţă a Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii a fost 05.02.2018.

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor Prodplast a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 184/15.01.2018,  în ziarul România Liberă din data de 12.01.2018 si afisata la sediul societatii cu nr. de inregistrare 1262/10.01.2018 si pe site-ul societatii.