Raport curent 11.01.2018 – Convocare AGEA pentru 19(20).02.2018

Eveniment de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Prodplast S.A. pentru 19(20).02.2018

Directoratul S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti, societate administrata in sistem dualist, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 19.02.2018, la ora 11:00, la adresa sediului Societatii din Mun. Bucuresti, Bd. Basarabia nr. 256, sector 3, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 05.02.2018, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru data de 20.02.2018, la ora 11:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.