2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) din 28(29) Aprilie 2011