Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA) din 25(26) Aprilie 2019