Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) din 26(27) Aprilie 2018