Raportul financiar semestrial la 30.06.2017 - Raportul Directoratului pe semestrul I 2017

Raportul financiar la 31.03.2017 - Raportul Directoratului pe trimestrul I 2017

Raportul Directoratului pentru Trimestrul I 2017, incluzand Situatiile financiare conform IFRS la 31.03.2017 (Situatia pozitiei financiare, Situatia rezultatului global, Note la situatiile financiare) si Raportul trimestrial pentru Trimestrul I 2017, intocmit conform cu Anexa nr. 30B din Regulamentul ASF nr. 1/2006.

Completare la Raportul Directoratului pentru Trimestrul I 2017 conform Anexei 30B la Regulamentul nr. 1/2006 si a Regulamentului nr. 31/2006 emise de CNVM.