Comunicat de presa privind Raportul Directoratului pentru Semestrul I 2017

Conform calendarului financiar pe anul 2017, S.C. PRODPLAST S.A. informeaza actionarii si investitorii ca Raportul Directoratului pentru Semestrul I 2017, incluzind Situatiile financiare la 30.06.2017 (Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, Situatia veniturilor si cheltuielilor, Date informative, Situatia modificarilor capitalului propriu, Situatia fluxurilor de trezorerie, Note explicative), Raportul Directoratului pe Semestrul I 2017, intocmit conform Anexei nr.31 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 si Declaratiile Conducerii societatii, conform art.113, lit.D, al.(1), lit.c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, va fi transmis la BVB, ASF si publicat pe site-ul propriu  www.prodplast.com, incepând cu data de 14.08.2017, ora 18:30.