Raport curent 27.04.2017 – Hotararile AGEA si AGOA din 27.04.2017

Eveniment de raportat:  Hotararea Adunarii Generale Extraordinare si, in continuare, Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. PRODPLAST S.A. Bucureşti din data de 27.04.2017 (prima convocare)

Adunarile Generale Extraordinara si Ordinara a Actionarilor SC Prodplast SA Bucuresti au fost convocate prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 984/ 24.03.2017 şi în ziarul România Liberă din data de 24.03.2017, afisat la sediul societatii cu nr. 994/ 23.03.2017 si pe site-ul societatii, conform Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Întrunite în şedinţă legal constituită din data de 27.04.2017, la prima convocare, în prezenţa a 10 acţionari, reprezentând 91,26% din capitalul social al Societăţii, cu drept de vot, şi-au desfăşurat lucrările la adresa sediului Societăţii. Data de referinţă a Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara a Actionarilor Societăţii a fost 14.04.2017.