Raport curent 18.04.2017 – Hotararea AGEA din 18.04.2017

Eveniment de raportat:  Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Prodplast SA Bucuresti din data de 18.04.2017

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Prodplast SA Bucuresti si-a desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si cvorum prevazute de Legea nr. 31/1990 si ale Actului Constitutiv al Societatii, in data de 18.04.2017, la prima convocare, in prezenta a 9 actionari, reprezentand 91,26 % din capitalul social al Societatii, cu drept de vot la data de referinta 04.04.2017, la adresa sediului Societatii si au aprobat cu unanimitate / majoritate de voturi toate punctele de pe ordinea de zi.