Raport curent 24.03.2017 – Convocare AGEA si AGOA pentru 27(28).04.2017

Eveniment de raportat: Convocarea Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare ale Actionarilor S.C. Prodplast S.A. pentru 27(28).04.2017

Directoratul S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti, societate administrata in sistem dualist, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 27.04.2017, la ora 10:00 si respectiv la ora 11:00, la adresa sediului Societatii din Mun. Bucuresti, Bd. Basarabia nr. 256, sector 3, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 14.04.2017, considerata Data de Referinta pentru aceaste adunari.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Societatii pentru data de 28.04.2017, la ora 10:00 si respectiv la ora 11:00, in acelasi loc si cu aceleasi ordini de zi si Data de Referinta.