Raport curent 19.02.2018 – hotararea AGEA din data 19.02.2018

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. PRODPLAST S.A. Bucureşti din data de 19.02.2018 (prima convocare)

Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor S.C. PRODPLAST S.A. Bucureşti, convocata în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, al Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață şi a prevederilor Actului Constitutiv al Societăţii, şi-a desfăşurat lucrările în condiţiile de publicitate şi cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 şi ale Actului Constitutiv al Societăţii, în data de 19.02.2018, la prima convocare, in prezenta a 8 actionari, reprezentand  63,72 % din capitalul social al Societatii, cu drept de vot, la adresa sediului Societăţii. Data de referinţă a Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii a fost 05.02.2018.

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor Prodplast a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 184/15.01.2018,  în ziarul România Liberă din data de 12.01.2018 si afisata la sediul societatii cu nr. de inregistrare 1262/10.01.2018 si pe site-ul societatii.

Raport curent 11.01.2018 – Convocare AGEA pentru 19(20).02.2018

Eveniment de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Prodplast S.A. pentru 19(20).02.2018

Directoratul S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti, societate administrata in sistem dualist, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 19.02.2018, la ora 11:00, la adresa sediului Societatii din Mun. Bucuresti, Bd. Basarabia nr. 256, sector 3, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 05.02.2018, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru data de 20.02.2018, la ora 11:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

Raport curent 27.11.2017 – raportare detineri < 50% din capitalul social

In conformitate cu art.69, alin.1, din Legea 24/2017 si art.116, alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1 / 2006, anuntam si punem la dispozitia publicului, anexa :

- Raportare detineri < 50% - intocmita si transmisa de catre persoana juridica S.C. FLOREASCA DEVELOPMENT S.A., prin care raporteaza ca urmare a tranzactiei pe piata secundara, procentul detinut din capitalul social al S.C. PRODPLAST S.A., in mod concertat, este de 48,248%

Comunicat de presa privind Raportul Directoratului pentru Trimestrul III 2017

Conform calendarului financiar pe anul 2017, S.C. PRODPLAST S.A. informeaza actionarii si investitorii ca Raportul Directoratului pentru Trimestrul III 2017, incluzind Situatia pozitiei financiare, Situatia rezultatului global, Note la situatiile financiare si Raportul trimestrial pentru Trimestrul III 2017, intocmit conform cu Anexa nr. 30B din Regulamentul ASF nr. 1/2006, va fi transmis la BVB, ASF si publicat pe site-ul propriu  www.prodplast.com, incepând cu data de 15.11.2017.

Raport curent 01.11.2017 – schimbari in conducerea administrativa

Eveniment de raportat:  Schimbari in conducerea administrativa a societatii – extras din Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 9 / 31.10.2017

In conformitate cu art. 24 alin(4), din Actul Constitutiv al societatii, Consiliul de Supraveghere desemneaza un membru interimar pe postul vacant, in persoana doamnei Popescu Florentina, pana la convocarea de catre Directorat a AGA pentru completarea Consiliului de Supraveghere

Raport curent 24.10.2017 – schimbari in conducerea administrativa

Eveniment de raportat:  Schimbari in conducerea administrativa a societatii – extras din Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 8 / 24.10.2017

Consiliul de Supraveghere al S.C. Prodplast S.A., prin Hotararea nr. 8/24.10.2017, ia act despre renuntarea la mandatul de Membru al Consiliului de Supraveghere, a Dnei. Daniela Dumitrescu, numita prin Hotararea AGOA nr. 1/27.04.2017, incepind cu data de 01.11.2017, conform Adresei primite si inregistrate sub nr. 149/24.10.2017

Comunicat de presa privind Raportul Directoratului pentru Semestrul I 2017

Conform calendarului financiar pe anul 2017, S.C. PRODPLAST S.A. informeaza actionarii si investitorii ca Raportul Directoratului pentru Semestrul I 2017, incluzind Situatiile financiare la 30.06.2017 (Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, Situatia veniturilor si cheltuielilor, Date informative, Situatia modificarilor capitalului propriu, Situatia fluxurilor de trezorerie, Note explicative), Raportul Directoratului pe Semestrul I 2017, intocmit conform Anexei nr.31 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 si Declaratiile Conducerii societatii, conform art.113, lit.D, al.(1), lit.c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, va fi transmis la BVB, ASF si publicat pe site-ul propriu  www.prodplast.com, incepând cu data de 14.08.2017, ora 18:30.

Raport curent 28.06.2017 – schimbari in conducerea executiva

Eveniment de raportat:  Schimbari in conducerea executiva a societatii – extras din Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 4 / 28.06.2017

Consiliul de Supraveghere, prin Hotararea nr. 4/28.06.2017, a hotarat, in baza art.24, alin.(12), lit.b) si art.23, alin.(3), din Actul Constitutiv al societatii, desemnarea unui numar de 3 (trei) membri ai Directoratului, pentru un mandat de 2 ani, incepind cu data de 01.07.2017, a urmatoarelor persoane: TUDOR–ALEXANDRU GEORGESCU, GHEORGHE LUCA si MIHAIL–DORIN DRAGNE.

Numeste ca Presedinte al Directoratului pe Dl.Tudor – Alexandru Georgescu, care indeplineste si functia de Director General.

Cu data de 01.07.2017 se vor incheia contractele de management (mandat-administrare) intre S.C. Prodplast S.A., reprezentata in raport cu Directoratul de Consiliul de Supraveghere, prin Presedintele Consiliului de Supraveghere – Dl. Dimitriu Matei, si fiecare din membrii Directoratului.

Comunicat de presa privind Raportul Directoratului pentru Trimestrul I 2017

Conform calendarului financiar pe anul 2017, S.C. PRODPLAST S.A. informeaza actionarii si investitorii ca Raportul Directoratului pentru Trimestrul I 2017, incluzind Situatiile financiare conform IFRS la 31.03.2017 (Situatia pozitiei financiare, Situatia rezultatului global, Note la situatiile financiare) si Raportul trimestrial pentru Trimestrul I 2017, intocmit conform cu Anexa nr. 30B din Regulamentul ASF nr. 1/2006, va fi transmis la BVB, ASF si publicat pe site-ul propriu  www.prodplast.com, incepând cu data de 15.05.2017.

Raport curent 28.04.2017 – schimbari in conducerea administrativa

Eveniment de raportat:  Schimbari in conducerea administrativa a societatii – Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 3 / 28.04.2017

Aducem la cunostinta ca, prin Hotararea nr. 3 / 28.04.2017 a Consiliului de Supreveghere ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 27.04.2017, Dl. Dimitriu Matei a fost ales, dintre membrii sai, ca Presedinte al Consiliului de Supraveghere al S.C.PRODPLAST S.A.

Comunicat de presa privind Raportul Anual pentru exercitiul financiar 2016

Conform calendarului financiar pe anul 2017, S.C. PRODPLAST S.A. informeaza actionarii si investitorii ca Raportul Anual intocmit in conformitate cu art. 227 din Legea 297/2004, privind piata de capital, respectiv cu art. 112(1) din Regulamentul CNVM nr.1/2006, pentru exercitiul financiar 2016, aprobat prin AGA Ordinara din 27.04.2017, este disponibil la sediul societatii si pe site-ul www.prodplast.com, incepând cu data de 28.04.2016.

Raport curent 27.04.2017 – Hotararile AGEA si AGOA din 27.04.2017

Eveniment de raportat:  Hotararea Adunarii Generale Extraordinare si, in continuare, Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. PRODPLAST S.A. Bucureşti din data de 27.04.2017 (prima convocare)

Adunarile Generale Extraordinara si Ordinara a Actionarilor SC Prodplast SA Bucuresti au fost convocate prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 984/ 24.03.2017 şi în ziarul România Liberă din data de 24.03.2017, afisat la sediul societatii cu nr. 994/ 23.03.2017 si pe site-ul societatii, conform Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Întrunite în şedinţă legal constituită din data de 27.04.2017, la prima convocare, în prezenţa a 10 acţionari, reprezentând 91,26% din capitalul social al Societăţii, cu drept de vot, şi-au desfăşurat lucrările la adresa sediului Societăţii. Data de referinţă a Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara a Actionarilor Societăţii a fost 14.04.2017.

Raport curent 26.04.2017 – Litigii in care este implicata societatea

Eveniment de raportat:  Litigii in care este implicata societatea Prodplast S.A.

S.C. Prodplast S.A. informeaza actionarii ca a primit, din partea Tribunalului Bucuresti, Sectia a VI-a Civila, comunicarea Hotararii Civile nr. 602/2017 din data de 21.02.2017 privind Dosarul nr. 19321/3/2016, aflat pe rol ca urmare a solicitarii actionarului SIF OLTENIA S.A..

Obiectul litigiului il reprezinta solicitarea anularii punctelor 3, 4, 5 din Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Prodplast S.A. din data de 28.04.2016.

Prin Hotararea adoptata, Tribunalul Bucuresti respinge ca nefondata cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta SIF OLTENIA S.A. Craiova.

Raport curent 18.04.2017 – Hotararea AGEA din 18.04.2017

Eveniment de raportat:  Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Prodplast SA Bucuresti din data de 18.04.2017

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Prodplast SA Bucuresti si-a desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si cvorum prevazute de Legea nr. 31/1990 si ale Actului Constitutiv al Societatii, in data de 18.04.2017, la prima convocare, in prezenta a 9 actionari, reprezentand 91,26 % din capitalul social al Societatii, cu drept de vot la data de referinta 04.04.2017, la adresa sediului Societatii si au aprobat cu unanimitate / majoritate de voturi toate punctele de pe ordinea de zi.

Raport curent 24.03.2017 – Convocare AGEA si AGOA pentru 27(28).04.2017

Eveniment de raportat: Convocarea Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare ale Actionarilor S.C. Prodplast S.A. pentru 27(28).04.2017

Directoratul S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti, societate administrata in sistem dualist, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 27.04.2017, la ora 10:00 si respectiv la ora 11:00, la adresa sediului Societatii din Mun. Bucuresti, Bd. Basarabia nr. 256, sector 3, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 14.04.2017, considerata Data de Referinta pentru aceaste adunari.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Societatii pentru data de 28.04.2017, la ora 10:00 si respectiv la ora 11:00, in acelasi loc si cu aceleasi ordini de zi si Data de Referinta.

Raport curent 13.03.2017 – Convocare AGEA pentru 18(19).04.2017

Eveniment de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Prodplast S.A. pentru 18(19).04.2017

Directoratul S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti, societate administrata in sistem dualist, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 18.04.2017, la ora 10:00, la adresa sediului Societatii din Mun. Bucuresti, Bd. Basarabia nr. 256, sector 3, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 04.04.2017, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru data de 19.04.2017, la ora 10:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

Raport curent 13.02.2017 – informare investitori

Eveniment de raportat:  Incetarea sau reducerea relaţiilor contractuale care au generat cel puţin 10% din veniturile societăţii în exerciţiul financiar anterior

S.C. PRODPLAST S.A. informeaza actionarii si investitorii, in conformitate cu art.113.A. alin.(1), lit.g) din Regulamentul nr.1/2006 al ASF, despre reducerea relatiilor contractuale cu S.C. ROMCAB S.A. Targu-Mures, ca urmare a declararii insolventei de catre respectiva societate.

Mentionam ca datoria pe care o inregistreaza S.C. ROMCAB S.A. fata de societatea noastra este asigurata in intregime printr-o asigurare de risc comercial internationala, iar dosarul de dauna a fost deja depus spre solutionare.

Vezi raportul