Consiliul de supraveghere

Matei Dimitriu

Presedinte

Florin Tonescu

Membru

Paul Gheorghiu

Membru

Lucian Caruceriu

Membru

Florentina Popescu

Membru

Echipa Executiva Prodplast

Tudor Georgescu

Director General

Alina Mustatea

Director Productie PVC

Adrian Laszlo

Director Financiar

Gheorghe Luca

Director Economic

Mihail Dragne

Director Investitii

Elena Serban

Director HR

Adrian Georgescu

Director General Adjunct

Anda Vladescu

Director Productie PE

Gabriel Herea

Director Tehnic