Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) din 27(28) Aprilie 2017